SFK ELKO Holešov - FK Kozlovice
01 / 01

Poslední zápas

SFK ELKO Holešov - FK Kozlovice

0:2 (0:0)

Detail
Olomoucký kraj

Historie fotbalového klubu

Začátky sportovního klubu sahají do roků hned po skončení první světové války, kdy začaly sportovní aktivity tehdejších obyvatel obce Kozlovice, Kdy do obce přišel skutečný anglický fotbal. Tyto aktivity vedly v roce 1921 k založení FDTJ, FPT. V této době se naší předkové scházeli na louce u lesa, někde v prostoru našeho dnešního areálu. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice.


historie-1a

rok 1924 SESTAVA MUŽSTVA:

Čespivák – (Jemelka Fr. I), Kučera Jos., Skácel R., Válek A.,Valouch Fr., Vohrabal A., Hanzlík E., Horzák Fr., Sedlář Fr., Jemelka V., Baďura O.


V průběhu následujících let došlo k mnoha událostem tykajícím se kopané v Kozlovicích. Fotbal se stal pro tuto obec velmi významným sportem a sloužil nejen k výchově mládeže, ale byl vždy i významnou společenskou událostí v životě obce.

V roce 1927 došlo ke změně názvu klubu na Rudá Hvězda Kozlovice. Za duchovního otce klubu následujících let je považován pan Alois Vohrabal, který byl i prvním předsedou klubu.

V roce 1937 byl založen S.K.Kozlovice. Na první schůzce Fotbalového odboru Kozlovic kopané 7.3.1937 byl zvolený nový výbor sportovního klubu ve složení Jemelka Alois – předseda, Vohrabal Alois – jednatel, Malátek František – pokladník, Jurečka Stanislav – hospodář.


Fotbalové mužstvo r.1937

rok 1937 SESTAVA MUŽSTVA:

Z levé strany: Vohrabal Ml., Jemelka Fr., Vyplel Fr., Sedlář J., Pavlíštík Ml., Vylíčil Lad., Hanzlík Čeň., Dočkal Lad., Hanzlík K I., S|páčil Fr., Hanzlík K II, Baďura, Hanzlík Evž., Rasoch Ml. Pospíšil J., Konupčík Bol. Klečící: Kučera Fr., Zdráhal Ml., Šídloch J.


V tomto období ještě fotbalový klub nehrál registrovaně žádnou soutěž a sloužil jako zásobárna kvalitních hráčů pro divizní SK Přerov. A to nejen pro fotbalový klub, ale i pro oddíl ledního hokeje.

Teprve v říjnu roku 1942 byla tehdejším výborem klubu podána přihláška do Haleleho Hanácké Župy Fotbalové a následně byl klub zařazen do II.třídy.

Následujícím roce teda klub zahájil boje v sérii mistrovských zápasů HNŽF a hend v prvém roce soutěží postoupilo první mužstvo do I.B třídy. To byla pro nedávno registrovaný klub velká událost.

Rok 1947 znamená pro klub nejen změnu názvu na SK Haná Kozlovice, ale zároveň i sestup do II. Třídy. V těchto letech se fotbalovému klubu, co se zýká hráčských úspěchů, moc nedařilo a v sezóně 1948-49 první mužstvo sestoupilo až do III. Třídy skupiny D.

Další následující léta nejsou bohužel nikde zdokumentována, ale jedna zmínka v dostupných kronikách a záznamech přece jen existuje. Víme jen, že v roce 1953, 10.května leželo na našem hřišti 30 cm sněhu.

Roku 1956 byla založena Tělovýchovná Jednota Sokol Kozlovice a v následujícím roce I.mužstvo hrálo III. Třídu. Další roky byly pro kozlovický fotbal dobou výkonnostního vzestupu.

Rok 1959 znamená pro I.mužstvo postup do II. Třídy a zároveň je tento rok i rokem založení mužstva dorostu.

V roce 1961 byla navázána družba s TJ. Sokol Kozlovic u Frenštátu. Tato přátelská spolupráce přetrvala dodnes.

Rok 1963 mohl znamenat pro první mužstvo Kozlovic postup do I.B třídy, ale postup vzdalo. Stejná situace se opakovala i o rok později a nakonec v roce 1964 se rozhodlo o postupu prvního mužstva do I.B třídy.


historie-4a

rok 1965 SESTAVA MUŽSTVA:

Stojící : Bartoň Vladimír, Vohrabal Stanislav, Bartl Karel, Skácel Alois, Vyhňák Vladimír, Kratochvíl Josef, Rybka František,

Dřepící: Kolařík Václav, Závala Josef, Baroš Bohumír, Jemelka Alois


Rok 1966 byl rokem prvního založení II. Mužstva.

Rok 1968 znamenal počátek prací na zlepšování zázemí Kozlovického fotbalu. Začaly stavební práce na v té době nových hráčských šatnách a začala se budovat přístavba stávajících šaten.

Obrázek budovy při stavbě nových šaten

V roce 1969 došlo k reorganizaci kopané v krajích a Kozlovice opustily Ostravský kraj a staly se součástí

Středomoravského kraje a tím bylo I.mužstvo zařazeno do I.A třídy. Tentýž rok bylo zrušeno II.mužstvo. Pokračovalo se také v úpravách hřiště a kromě dokončení šaten se vybudovaly hráze okolo hřiště a osadily se lavice pro diváky.


Rok 1970 přinesl nový název klubu od tohoto roku nesl název TJ ČSAD  Přerov Kozlovice. Pokračovaly také úpravy areálu a hřiště bylo prodlouženo a rozšířeno.

Následující léta hrálo I.mužstvo se střídavými úspěchy v I.A třídě. V těchto letech nám dělalo radost mužstvo žáků, které prožívalo dobré sezóny.

Rok 1974 znamenal pro první mužstvo sestup do I.B třídy, skupiny E. Následujícíhc šest let strávilo I.mužstvo v I.B třídě se střídavými úspěchy a ani ve společenském dění okolo kozlovického fotbalu nedošlo k významným událostem.

V roce 1980 postoupilo I.mužstvo po dlouhých letech konečně opět do I.A třídy, kde hrálo až do roku 1983. kdy opět sestoupilo do I.B třídy.


historie-5a

rok 1981 SESTAVA MUŽSTVA:

Stojící: Liška Stanislav, Sedlář Lubomír, Matějíček Pavel, Dvořák Petr, Bouchal Zdeněk, Mrázek Milan, Indruch Pavel

Dřepící: Baďura Josef, Vyplel František, Bartoň Lubomír, Baroš Bohumír, Jurča Petr, Bartl Vlad.


Rok 1984 byl významným rokem hlavně pro sportovní areál v Kozlovicích, neboť v tomto roce se začaly budovat zbrusu nové šatny.

Rok 1985 je pro kozlovický fotbal nešťastný, protože první mužstvo sestupuje po dvaadvaceti letech do okresního přeboru, kde strávilo řadu následujících let.

V roce 1988 se kozlovický fotbal dočkal nově vybudovaných šaten a tím i kvalitnějšího zázemí pro přípravu.

Rok 1991 konečně opět přivedl kozlovický fotbal do krajské soutěže. Zasloužil se o to

i nejlepší střelec Zdenek Bouchal s dvaceti vstřelenými góly.

Následující léta hrálo první mužstvo krajskou soutěž II.třídy s nepříliš valnými výsledky. Toto období vyústilo v opětovný sestup do III. Třídy, do nejnižší soutěže v roce 1995.

Rok 1996 znamená kromě jiného přejmenování klubu z ČSAD Přerov na FK Kozlovice. Tento název nosí kozlovický fotbalový klub dodnes.

 1997- I.mužstvo hraje stále okresní přebor a v tomto roce postihly klub ničivé povodně, které vedly k tomu, že se všechny zápasy odehrály mimo domácí hřiště. Povodeň, která přišla 7.7. zničila hřiště a zatopila šatny a zázemí a klubu způsobila velké materiální škody.

Velká voda ovšem nezastavila dění v areálu FK Kozlovice. S velkým nadšením se začalo s obnovou poničeného areálu a téměř na rok přesně od příchodu povodně bylo 11.7.1998 slavnostně otevřeno nové hřiště s rekonstruovanými šatnami i hrací plochou.

V následujícím roce docházelo k dalšímu zvelebování stánku kozlovických fotbalistů a mimo jiné bylo vybudováno horní travnaté hřiště, které přispělo ke zkvalitnění přípravy mužstev.

Rok 2000 byl pro kozlovický fotbal šťastný, neboť se I.mužstvu podařilo postoupit do I.B třídy. Úspěšní byli v tomto roce také naši dorostenci, kteří bojovaly o postup do župní soutěže I.třídy.

Zdá sse, že postup našemu prvnímu mužstvu velmi prospěl, protože ihned vyhrálo podzimní část ročníku 2000/2001 ve vyšší soutěži a získalo 31 bodů a uhrálo skóre 40:15. Ale to nebylo vše a naše první mužstvo vyhrálo celý ročník a postoupilo do 1.A třídy. Tohoto úspěchu mužstvo dosáhlo pod vedením trenérů Ditricha a Bouchala.


historie-6a

rok 2000 SESTAVA MUŽSTVA:

Stojící : Ditrich Lubomír, Vaculík Pavel, Kalabus Marek, Kostrzita René, Vávra Tomáš, Jemelka Michal, Moravec Petr, Rybařík Milan, Baďura Antoním, Bouchal Zdeněk.

Dřepící: Vyplel jan , Vařecha Petr, Jemelka Karel, Konupčík Jiří, Neuman Jiří, Kuba Jiří, Hošák Petr,

Ležící: Málek Jaroslav, Mánek Vladimír,


Sezóna 2003/2004

Pod vedením trenéra Petra Vojáčka s asistentem Zdenkem Bouchalem mužstvo v sezóně 2003/2004 skončilo na první příčce soutěže a postoupilo tak do Krajského přeboru.

Pokud by se pro stejný účel použil smysluplný text, bylo by těžké hodnotit pouze vzhled, aniž by se pozorovatel nechal svést ke čtení obsahu. Pokud by byl naopak použit nesmyslný, ale pravidelný text (např. opakování „asdf asdf asdf…“), oko by při posuzování vzhledu bylo vyrušováno pravidelnou strukturou textu, která se od běžného textu liší. Text lorem ipsum na první pohled připomíná běžný text, slova jsou různě dlouhá, frekvence písmen je podobná běžné řeči, interpunkce vypadá přirozeně atd.


historie-7a

rok 2004 SESTAVA MUŽSTVA:

Stojící: Kamil Šťepaník , Marek Kalabus, Ondřej Vrba, trenér Petr Vojáček,masér Martin Málek, asistent Zdeněk Bouchal, Miroslav Šidlo, Pavel Hlávka, Antonín Baďura,

Dřepící: Pavel Vaculík, Vilém Dyčka, Jaroslav Málek, Jan Vrba, Alois Skopal, Vladimír Mánek, Jiří Kuba, Martin Krampla,Chybějící : Milan Rybařík, Michla Jemelka,


Dále působí při FK Kozlovice i mužstva dorostenců, žáků a benjamínků, která tvoří kvalitní zásobárnu hráčů pro úspěšnou budoucnost kozlovického fotbalu.


historie-8a

Po čtyřletém snažení našich benjamínků v okresním přeboru dosáhli naši chlapci velkého úspěchu. Stali se přeborníky okresu pro sezónu 2003/2004.


historie-9a

Začátky sportovního klubu sahají do roků hned po skončení první světové války, kdy začaly sportovní aktivity tehdejších obyvatel obce Kozlovice, Kdy do obce přišel skutečný anglický fotbal. Tyto aktivity vedly v roce 1921 k založení FDTJ, FPT. V této době se naší předkové scházeli na louce u lesa, někde v prostoru našeho dnešního areálu. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice.


foto-muzi-2009-jaro

jaro 2009 SESTAVA MUŽSTVA:

Horní řada: Milan Možíš, Jiří Vlk, Jaromír Tomčík, Martin Krampla, Ondřej Vrzal, Karel Lepša, Zdeněk Vyplel, Jiří Zezula, Michal Král, Martin Málek

Dolní řada: Jiří Kuba, Lukáš Dohnal, Lukáš Kaďorek, Petr Kadlec, Aleš Vyskočil, Vladimír Mánek, Josef Stokláska, Jakub Šolín, Nicola Di Cuia


Začátky sportovního klubu sahají do roků hned po skončení první světové války, kdy začaly sportovní aktivity tehdejších obyvatel obce Kozlovice, Kdy do obce přišel skutečný anglický fotbal. Tyto aktivity vedly v roce 1921 k založení FDTJ, FPT. V této době se naší předkové scházeli na louce u lesa, někde v prostoru našeho dnešního areálu. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice. V této době se naší předkové scházeli na louce u lesa, někde v prostoru našeho dnešního areálu. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice


foto-muzi-2010-jaro

jaro 2010 SESTAVA MUŽSTVA:

Horní řada: Vedoucí mužstva - Málek Martin, Kocfelda Jiří, Král Michal, Vyskočil Aleš, Tomčík Jaromír, Dohnal Jan, Dicuia Nicola, Stržínek Petr, Vyplel Zdeněk, Kuba Jiří, trenér mužstva - Štěpaník Kamil.

Dolní řada: Kadlec Petr, Mackovík Tomáš, Matula Ondřej, Dohnal Lukáš, Kaďorek Lukáš, Šolín Jakub, Stokláska Josef, Mánek Vladimír.


foto-muzi-2010-podzim

podzim 2010 SESTAVA MUŽSTVA:

Horní řada z leva: Vedoucí mužstva - Málek Martin, předseda FK Korýtko Lubomír, Petráš, Král Michal, Zezula, Král Martin, Kocfelda Jiří, Tomčík Jaromír, Mackovík Tomáš, Mánek Vladimír, trenér mužstva - Novák Zdeněk.

Dolní řada z leva: Dohnal Jan, Stokláska Josef, Kaďorek Lukáš, Kuba Jiří, Filípek, Dohnal Lukáš, Šolín Jakub, Matula Ondřej,V sestavě chybí: Stržínek Petr, Sova, Bořuta.


foto-muzi-2011-jaro

jaro 2011 SESTAVA MUŽSTVA:

Horní řada z leva: místropředseda FK Možíš M., Zezula, Tomčík Jaromír, Kadlec, Dohnal Jan, Kocfelda Jiří, Petráš, Střelec, Král Michal, Mánek Vladimír, trenér mužstva - Novák Zdeněk.

Dolní řada z leva: Macháč, Šolín Jakub, Matula, Čechák, Dohnal Lukáš, Mackovík TomášV sestavě chybí: Stržínek Petr, Stokláska Josef, Sova F.


Začátky sportovního klubu sahají do roků hned po skončení první světové války, kdy začaly sportovní aktivity tehdejších obyvatel obce Kozlovice, Kdy do obce přišel skutečný anglický fotbal. Tyto aktivity vedly v roce 1921 k založení FDTJ, FPT. V této době se naší předkové scházeli na louce u lesa, někde v prostoru našeho dnešního areálu. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice. V této době se naší předkové scházeli na louce u lesa, někde v prostoru našeho dnešního areálu. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice. Tyto aktivity předznamenávaly založení sportovního klubu SK Haná Kozlovice v roce 1924 a tento letopočet považujeme za skutečný počátek fotbalového dění v obci Kozlovice


foto-muzi-2011-podzim

podzim 2011 SESTAVA MUŽSTVA:

Horní řada z leva: Tomčík J., Střelec D., Stokláska J., Král Michal, Petráš T., Kocfelda J., Zezula J., Dohnal J., Mackovík T., Kaďorek L., trenér mužstva - Štěpaník K., předseda FK Korýtko L.

Dolní řada z leva: Dohnal L., Holub R., Matula O., Kadlec P., Stržínek P., Mánek V., Vyplel Z., Kuba J., Polívka P.,V sestavě chybí: Král Martin, Šolin Jakub.


foto-muzi-2012-podzim

podzim 2012 SESTAVA MUŽSTVA:

Horní řada z leva: trenér mužstva - Martínek T., Mackovík T., Střelec D., Petráš T., Mánek V., Král M., Kadlec P., Král M., Dohnal J., Zezula J., Tomčík J., vedoucí mužstva - Málek Martin

Dolní řada z leva: Pola R., Stokláska J.,Dohnal L., Heger T., Srovnal R., Matula O., Kaďorek L., Frode J.


foto-muzi-2013-podzim

podzim 2013 SESTAVA MUŽSTVA:

Horní řada z leva: vedoucí mužstva - Málek M., Petráš T., Navrátil D., Šolín J, Dohnal J., Střelec D., Král M., Tomčík J., Stokláska J., Řehák P., trenér mužstva - Martínek Tomáš

Dolní řada z leva: Mackovík T., Zbožínek L., Kadlec P., Král M., Mánek L., Kaďorek L., Heger T., Dohnal L.V sestavě chybí: Zezula J. Fantura T.

30. kolo

TABULKA MUŽI

POŘ.NÁZEV MUŽSTVAZB
1. Strání 29 70
2. Kozlovice 30 60
3. Bzenec 29 59
4. Vsetín 29 54
5. Holešov 30 51
6. Slavičín 30 43
7. Šternberk 29

42

8. Nové Sady 29 36
9. Rýmařov 29 33
10. Kostelec na Hané 29 33
11. HFK Olomouc 29 31
12. Nový Jičín 29 31
13. Baťov 29 30
14. Skaštice 29 30
15. Všechovice 29 28
16. Přerov 30 26
Kompletní tabulka

 Výsledky 29. kolo

 • Kozlovice - Všechovice

  09.06.2024 17:00 6:2 (3:1)
 • Holešov - Baťov

  08.06.2024 17:00 2:0 (0:0)
 • Nové Sady - Přerov

  08.06.2024 17:00 0:2 (0:1)
 • Rýmařov - HFK Olomouc

  08.06.2024 17:00 1:1 (0:1)
 • Skaštice - Strání

  08.06.2024 17:00 1:1 (0:0)
 • Slavičín - Šternberk

  08.06.2024 16:00 1:1 (0:0)
 • Nový Jičín - Kostelec na Hané

  07.06.2024 17:30 0:1 (0:0)

 

sberne-suroviny-logo logo Basf tspon-logo ask-logo logo olomoucky kraj Prerov-logo Pivovar Zubr cus logo logo NF Avast facr_male CD logo 2020 WEB Národní sportovní agentura OKF reality bidli MORKUS MORAVA CD logo 2020 WEB Movibio Fauna Hradil Meopta Deals management Master builders Master builders Master builders SPORT CONTSTRUCTION MKA Service Energo IPT Propal AZM service